دیدار سرلشکر با لاریجانی برای ارتقای وضعیت معیشتی بازنشستگان

درخواست حذف این مطلب

دیدار سرلشکر با لاریجانی برای ارتقای وضعیت معیشتی بازنشستگان

 فرمانده کل و معاون هماهنگ کننده   ایران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران و دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ ، در خصوص موارد مختلف از جمله ارتقای معیشت کارکنان و بازنشستگان ، بودجه ۹۸ و دیگر موضوعات با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای گفتگو د.

دیدار سرلشکر با لاریجانی